Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 6 trang 176 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 6 trang 176 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7:  ...

Bài 6 trang 176 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7.  . Bài: Chủ đề 26: An toàn khi sử dụng điện

Quảng cáo

Hình h26.16 mô tả sơ đồ mạch điện của một gia đình gồm ba phòng. K là cái CB 30A đặt sau nguồn điện, \({K_1},{K_2},{K_3}\) là các CB 20A ở mỗi phòng. Em hãy giải thích vì sao người ta dùng các CB có cường độ ngắt mạch khác nhau như vậy.

 

Người ta dùng các CB có cường độ ngắt khác nhau để phù hợp với cường độ ngắt của từng đoạn. Đoạn mạch có cường độ nhỏ thì CB có cường độ nhỏ, đoạn mạch có cường độ lớn thì CB có cường độ lớn.