Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 5 trang 176 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 5 trang 176 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Giá trị cường độ dòng điện nào sau đây khi đi qua cơ thể người chưa gây nguy hiểm đến ...

Bài 5 trang 176 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 26: An toàn khi sử dụng điện

Giá trị cường độ dòng điện nào sau đây khi đi qua cơ thể người chưa gây nguy hiểm đến tính mạng ?

Quảng cáo

A. 80 mA                                  B. 0,4 A

C. 0,08 kA                                D. 4 mA

Chọn đáp án D.