Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 3 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 3 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 :  ...

Bài 3 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 . Nối IS ta được tia sáng tới gương.. Bài: Chủ đề 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Cho một điểm sáng S và một vị trí M đặt mắt trước gương phẳng như hình H5.8. hãy vẽ và nêu cách vẽ một tia sáng từ S đến gương có tia phản xạ đến mắt.

 

Quảng cáo

– Ta lấy S’ đối xứng với S qua gương.

– Nối S’M cắt gương ở đâu ta được điểm tới I.

– IM là tia phản xạ, IS’ là đường kéo dài vẽ nét đứt.

– Nối IS ta được tia sáng tới gương.