Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 4 trang 59 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 4 trang 59 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Một số gương dùng trong cuộc sống, khi soi vào ta thấy hính ảnh của khuôn mặt mình lớn...

Bài 4 trang 59 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 . A. gương phẳng.. Bài: Chủ đề 8: Gương cầu lõm

Một số gương dùng trong cuộc sống, khi soi vào ta thấy hính ảnh của khuôn mặt mình lớn hơn nhiều so với mặt (hình H8.11). Gương soi là

A. gương phẳng.

B. gương cầu lõm.

Quảng cáo

C. gương cầu lồi.

D. gương cầu (lõm hoặc lồi).

 

Vì ảnh của gương cầu lõm lớn hơn vật nên đáp án B đúng.

Chọn đáp án B.