Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 7 trang 60 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 7 trang 60 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7:  ...

Bài 7 trang 60 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Gương này là gương cầu lõm vì theo tính chất tạo ảnh của gương cầu lõm là cho ảnh ảo cùng chiều với vật và lớn. Bài: Chủ đề 8: Gương cầu lõm

Quảng cáo

Hình H8.14 cho thấy một người đứng trước một chiếc gương soi. Em hãy cho biết gương này thuộc loại nào và giải thích vì sao.

 

Gương này là gương cầu lõm vì theo tính chất tạo ảnh của gương cầu lõm là cho ảnh ảo cùng chiều với vật và lớn hơn vật.