Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 6 trang 59 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 6 trang 59 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 :  ...

Hoạt động 6 trang 59 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 . Trong đèn pin (hình H8.9), chóa đèn lắp quanh bóng đèn thường là một gương cầu lõm (hoặc gương mà bề mặt có tác dụng tương. Bài: Chủ đề 8: Gương cầu lõm

Quảng cáo

Trong đèn pin (hình H8.9), chóa đèn lắp quanh bóng đèn thường là một gương cầu lõm (hoặc gương mà bề mặt có tác dụng tương tự). Nhờ chóa đèn này, đèn có thể chiếu ánh sáng đi xa mà vẫn sáng rõ. Em có thể giải thích vì sao?

 

Khi đèn được đặt ở vị trí thích hợp trước gương, chùm tia sáng phân kì từ đèn đến gương có chùm tia phản xạ là chùm sáng song song. Điều này cho ánh sáng đi được xa mà vẫn rõ.