Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 5 trang 60 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 5 trang 60 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 :  ...

Bài 5 trang 60 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 . D. chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ.. Bài: Chủ đề 8: Gương cầu lõm

Bếp mặt trời (hình H8.12) là một thiết bị ứng dụng của gương cầu lõm trong cuộc sống, dựa trên đặc điểm gương cuầ lõm có thể biến đổi

A. chùm tia sáng phân kì thành chùm tia sáng phản xạ song song.

B. chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ phân kì.

Quảng cáo

C. chùm tia tới hội tụ thành chùm tia phản xạ song song.

D. chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ.

 

Để đun nóng đồ vật thì ta phải hội tụ ánh sáng mặt trời tại một điểm gương cầu lõm có thể biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tua phản xạ hội tụ.

 Chọn đáp án D.