Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 1 trang 108 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 1 trang 108 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Hãy thực hiện thí nghiệm và nhận xét....

Hoạt động 1 trang 108 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Hãy mô tả hiện tượng quan sát được.. Bài: Chủ đề 16: Hai loại điện tích

Hãy thực hiện thí nghiệm và nhận xét.

Quảng cáo

Dùng giấy khô cọ xát vào hai thanh nhựa (hoặc hai thanh thủy tinh) giống nhau. Dùng dây treo thanh nhựa thứ nhất trên một giá đỡ. Đưa đầu thanh nhựa thứ hai đến gần đầu thanh nhựa thứ nhất (hình h16.3).

Hãy mô tả hiện tượng quan sát được.

 

Đưa đầu thanh nhựa thứ hai đến gần đầu thanh nhựa thứ nhất ta thấy chúng đẩy nhau.