Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 7 trang 160 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 7 trang 160 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Chủ đề 23: Hiệu điện thế...

Bài 7 trang 160 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Chọn đáp án B.. Bài: Chủ đề 23: Hiệu điện thế

Dùng vôn kế có ĐCNN  0,2V để đo hiệu điện thế giữa hai bản cực của một nguồn điện. Cách viết kết quả đo nào sau đây là đúng ?

Quảng cáo

A. 1,5V                         B. 3,0V

C. 3,7V                        D. 9,02V

Chọn đáp án B.