Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 9 trang 160 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 9 trang 160 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7:  ...

Bài 9 trang 160 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Người ta cần dùng vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch hở. Em hãy chọn mạch điện trong sơ. Bài: Chủ đề 23: Hiệu điện thế

Người ta cần dùng vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch hở. Em hãy chọn mạch điện trong sơ đồ của hình H23.15 và ghi dấu (+) hoặc dấu (-) vào mỗi chốt của vôn kế trong mạch điện được chọn để có sơ đồ mạch điện mắc đúng.

Quảng cáo

Trong các sơ đồ mạch điện mắc không đúng, số chỉ của vôn kế là bao nhiêu ?

 

Mạch điện hình H23.15 B là mạch điện đo hiệu điện thế của 2 nguồn điện khi mạch hở. Cực (+) của vôn kế nối với cực dương của nguồn. Cực (-) của vôn kế nối với cực âm của nguồn.

Trong các sơ đồ mạch không đúng, chỉ số vôn kế đều là 0V.