Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 10 trang 160 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 10 trang 160 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7:  ...

Bài 10 trang 160 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Cực dương của vôn kế nối với cực dương của nguồn. Cực âm của vôn kế nói với cực âm của nguồn.. Bài: Chủ đề 23: Hiệu điện thế

Người ta cần dùng vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu của bóng đèn trong mạch điện kín. Em hãy chọn mạch điện trong các sơ đồ của hình H23.16 và ghi dấu (+) hoặc dấu (-) vào mỗi chốt của vôn kế trong mạch điện được chọn để có sơ đồ mạch điện mắc đúng.

Quảng cáo

 

Chọn mạch A hình H23.16.

Cực dương của vôn kế nối với cực dương của nguồn. Cực âm của vôn kế nói với cực âm của nguồn.