Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 8 trang 160 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 8 trang 160 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Các vôn kế 12V, 15V, 24V đều lớn hơn nguồn điện 9V nên đều đo được nguồn điện này....

Bài 8 trang 160 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Các vôn kế 12V, 15V, 24V đều lớn hơn nguồn điện 9V nên đều đo được nguồn điện này.. Bài: Chủ đề 23: Hiệu điện thế

Quảng cáo

Một mạch điện kín gồm nguồn điện, công tắc điện và bóng đén. Biết nguồn điện là pin 9V. Người ta có bốn vôn kế với GHĐ lần lượt là 12V, 15V, 24V và 500mV. Hỏi không được dùng vôn kế nào để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn trong mạch điện ?

Các vôn kế 12V, 15V, 24V đều lớn hơn nguồn điện 9V nên đều đo được nguồn điện này.

Vôn kế 500mV có GHĐ nhỏ hơn 9V nên không dùng được vôn kế này.