Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 1 trang 49 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 1 trang 49 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Hãy quan sát và nhận xét....

Hoạt động 1 trang 49 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 .  . Bài: Chủ đề 7: Gương cầu lồi

Hãy quan sát và nhận xét.

Quảng cáo

Đặt thửng đứng một gương phẳng và một gương lồi ở cạnh nhau trên mặt bàn. Đặt vật sáng ở trước và cách đều hai gương (hình minh họa H7.3).

Các em nhìn thấy hình ảnh của vật trong hai gương có gì khác nhau?

 

Cùng một vật và cùng khoảng cách từ vật đến gương, ta nhìn thấy ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh của vật tạo bởi gương phẳng.