Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 1 trang 84 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 1 trang 84 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Hãy thực hiện thí nghiệm và nhận xét....

Hoạt động 1 trang 84 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Khi âm truyền đi, càng ra xa nguồn thì độ to của âm càng giảm đi.. Bài: Chủ đề 12: Môi trường truyền âm

Hãy thực hiện thí nghiệm và nhận xét.

Đặt hai trống con ở gần nhau. Treo hai quả cầu nhẹ ở sát hai mặt trống. Gõ vào trống 1 (hình H12.2). Quan sát hiện tượng xảy ra với hai quả cầu, so sánh biên độ dao động của chúng và rút ra nhận xét.

 

Quảng cáo

Hai quả cầu đều dao động điều này chứng tỏ âm đã được truyền đi trong không khí từ trống 1 đến trống 2.

Biên độ dao động của quả cầu tại trống 2 nhỏ hơn so với quả cầu tại trống 1.

Điều này chứng tỏ độ to của âm tại trống 2 nhỏ hơn so với quả cầu tại trống 1.

Âm truyền được trong môi trường chất khí.

Khi âm truyền đi, càng ra xa nguồn thì độ to của âm càng giảm đi.