Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 4 trang 82 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 4 trang 82 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Chủ đề 11: Độ to của âm...

Bài 4 trang 82 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Trong một buổi lễ, một thầy giáo đang đánh trống trên sân trường. Bạn học sinh A đứng gần trống còn bạn học sinh B đứng. Bài: Chủ đề 11: Độ to của âm

Trong một buổi lễ, một thầy giáo đang đánh trống trên sân trường. Bạn học sinh A đứng gần trống còn bạn học sinh B đứng xa tróng hơn. Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Vì ở xa hơn nên bạn B nghe được âm bổng hơn so với bạn A.

B. Vì ở xa hơn nên bạn B nghe được âm trầm hơn so với bạn A.

C. Vì nghe âm phát ra từ cùng một chiếc trống nên hai bạn nghe được âm có độ to như nhau.

Quảng cáo

D. Vì ở xa hơn nên bạn B nghe được âm nhỏ hơn so với bạn A.

Đáp án A: sai vì âm phát ra từ một cái trống nên tiếng trầm bổng là như nhau.

Đáp án B: sai vài âm phát ra từ một cái trống nên tiếng trầm bổng là như nhau.

Đáp án C: sai vì hai bạn ở các khoảng cách khác nhau nên độ to là khác nhau.

Đáp án D: đúng vì bạn B ở xa hơn nên nghe được âm nhỏ hơn bạn A.

Chọn D.