Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 1 trang 96 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 1 trang 96 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Hãy tìm hiểu, nhận xét và kết luận....

Hoạt động 1 trang 96 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Bài: Chủ đề 14: Ô nhiễm do tiếng ồn

Hãy tìm hiểu, nhận xét và kết luận.

Theo em, những trường hợp tiếng ồn nào sau đây (ta gọi tiếng ốn gây ô nhiễm) ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, đến hoạt động bình thường của chúng ta?

– Tiếng sấm rất to phát ra từ tia sét trong thời gian ngắn (hình h14.3).

Quảng cáo

– Tiếng ốn nhỏ, kéo dài của xe cộ trên đường phố vắng (hinhg H14.4).

– Tiếng ồn to, kéo dài của máy khoan đang đào, phá đường (hình H14.5).

 

Trường hợp tiếng ồn (ta gọi là tiếng ồn gây ô nhiễm) ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, đến hoạt động bình thường của chúng ta:

Tiếng ồn to, kéo dài của máy khoan đang đào, phá đường và tiếng sấm rất to phát ra từ tia sét trong thời gian ngắn.