Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 2 trang 104 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 2 trang 104 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Treo một vật nhẹ vào giá đỡ, chẳng hạn một ngôi sao được xếp bằng giấy. Đưa ...

Hoạt động 2 trang 104 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Sau đó, cọ sát thanh thủy tinh vào giấy khô rồi lại đưa thanh đến gần vật nhẹ (hình h15.3).. Bài: Chủ đề 15: Sự nhiễm điện do cọ xát

Treo một vật nhẹ vào giá đỡ, chẳng hạn một ngôi sao được xếp bằng giấy. Đưa một thanh thủy tinh đến gần một nhẹ và quan sát.

Quảng cáo

Sau đó, cọ sát thanh thủy tinh vào giấy khô rồi lại đưa thanh đến gần vật nhẹ (hình h15.3).

Hiện tượng có gì khác trước đó?

 

Thanh thủy tinh sau khi cọ sát hút được vật nhẹ. Ta nói thanh thủy tinh đã trở thành một vật nhiễm điện (vật mang điện tích).