Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 4 trang 104 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 4 trang 104 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Hãy quan sát thí nghiệm và nhận xét....

Hoạt động 4 trang 104 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7.  . Bài: Chủ đề 15: Sự nhiễm điện do cọ xát

Hãy quan sát thí nghiệm và nhận xét.

Quảng cáo

Quan sát một vật nhẹ được treo giữa hai quả cầu ở đầu hai cần kim loại của máy phát tĩnh điện (hình H15.5).

Quay tay quay của máy phát tĩnh điện một lúc. Quan sát hiện tượng xảy ra với vật nhẹ (hình H15.6).

 

Vật nhẹ bị hút qua lại nhiều lần giữa hai quả cầu. Ta nói hai quả cầu kim loại của máy phát tĩnh điện đã trở thành các vật nhiễm điện (vật mang điện tích).