Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 2 trang 109 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 2 trang 109 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Hãy quan sát thí nghiệm và nhận xét....

Hoạt động 2 trang 109 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Bài: Chủ đề 16: Hai loại điện tích

Hãy quan sát thí nghiệm và nhận xét.

Treo hai vật kim loại nhẹ cạnh nhau bằng hai dây kim loại mảnh vào cùng một cần tích điện của máy phát tĩnh điện Wimshurst . Quay tay quay của máy (hình H16.4).

Quảng cáo

Hãy mô tả hiện tượng quan sát được và nêu nhận xét về kết quả của thí nghiệm trong  HĐ1, HĐ2.

 

Hai vật đó đẩy nhau.

Hai vật nhiễm điện giống nhau được đặt gần nhau thì chúng đẩy nhau. Ta nói hai vật này mang điện tích cùng loại.