Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 2 trang 141 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 2 trang 141 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Hãy thực hiện thí nghiệm về nam châm điện và nhận xét....

Hoạt động 2 trang 141 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Khi công tắc đóng thì thanh sắt nhỏ bị hút lại gần cuộn dây quấn quanh lõi sắt non.. Bài: Chủ đề 21: Tác dụng từ tác dụng hóa và tác dụng sinh lí của dòng điện

Hãy thực hiện thí nghiệm về nam châm điện và nhận xét.

Dụng cụ: một cuộn dây tạo bởi dây dẫn có vỏ cách điện quấn nhiều vòng quanh một lõi sắt non. Nối hai đầu cuộn dây với nguồn điện, công tắc, ta được một nam châm điện.

Thí nghiệm:

Quảng cáo

a) Treo một thanh sắt nhỏ trước một cuộn dây (hình H21.4). Mô tả hiện tượng xảy ra khi công tắc đóng.

b) Đặt một kim nam châm trước cuộn dây (hình H21.5). Mô tả hiện tượng xảy ra khi công tắc đóng.

 

– Khi công tắc đóng thì thanh sắt nhỏ bị hút lại gần cuộn dây quấn quanh lõi sắt non.

– Khi công tắc đóng thì một cực kim nam châm bị hút lại và quay về phía lõi sắt non.