Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 2 trang 149 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 2 trang 149 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Trên mặt ampe kế có ghi chữ A (khi số đo tính theo đơn vị ampe, hoặc chữ mA nếu...

Hoạt động 2 trang 149 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Em hãy quan sát các ampe kế ở hình H22.6, H22.7, cho biết giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của mỗi ampe. Bài: Chủ đề 22: Cường độ dòng điện

Hãy tìm hiểu, quan sát và trả lời.

Hình H22.5 mô tả một ampe kế dùng kim chỉ thị thường được sử dụng trong trường học. Ta thấy:

– Trên mặt ampe kế có ghi chữ A (khi số đo tính theo đơn vị ampe, hoặc chữ mA nếu số đo tính theo đơn vị miliamape).

– Các chốt để nối dây dẫn của mạch điện với ampe kế.

Quảng cáo

– Chốt điều chỉnh kim của ampe kế.

Em thấy ở cạnh các chốt nối dây dẫn của ampe kế có ghi dấu gì?

Em hãy quan sát các ampe kế ở hình H22.6, H22.7, cho biết giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của mỗi ampe kế đó.

  

Cạnh các chốt nối dây dẫn của ampe kế có ghi dấu (+) và (-).

Hình H22.6 giới hạn đo là 25A, độ chia nhỏ nhất là 1A.

Hình H22.7 giới hạn đo là 200m, độ chia nhỉ nhất là 5mA.