Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 3 trang 104 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 3 trang 104 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Dựa vào các thí nghiệm trên, cũng như nhiều hiện tượng tương tự khác, ta có thể...

Hoạt động 3 trang 104 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 15: Sự nhiễm điện do cọ xát

Dựa vào các thí nghiệm trên, cũng như nhiều hiện tượng tương tự khác, ta có thể kết luận gì về sự nhiễm điện do cọ xát?

Quảng cáo

Kết luận

Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cọ sát.

Vật nhiễm điện (vật mang điện tích) có khả năng hút các vật khác.