Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 4 trang 150 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 4 trang 150 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Lắp mạch điện theo một trong hai sơ đồ mới vẽ. Quan sát số chỉ của ampe kế và...

Hoạt động 4 trang 150 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7.  . Bài: Chủ đề 22: Cường độ dòng điện

Từ sơ đồ của mạch điện ở hình H22.8, vẽ hai sơ đồ mạch điện mới bằng cách lần lượt hoán đổi vị trí ampe kế với bóng đèn, ampe kế với công tắc.

Quảng cáo

Lắp mạch điện theo một trong hai sơ đồ mới vẽ. Quan sát số chỉ của ampe kế và độ sáng của đèn. So sánh với kết quả thu được ở HĐ3 khi chưa hoán đổi vị trí của ampe kế.

 

Ta thấy chỉ số ampe kế thu được là như nhau trong các trường hợp.