Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 4 trang 39 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 4 trang 39 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Vật sáng đặt trước một gương phẳng có ảnh ảo ở sau gương, không hứng được...

Hoạt động 4 trang 39 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 . Giải thích: sở dĩ ta có thể nhìn thấy ảnh của vật tạo bởi gương phẳng vì: Ánh sáng từ vật chiếu tới gương cho tia. Bài: Chủ đề 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Từ các thí nghiệm trên, hãy nêu kết luận về đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.

Quảng cáo

– Vật sáng đặt trước một gương phẳng có ảnh ảo ở sau gương, không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật.

– Một điểm trên vật và ảnh tạo bởi gương phẳng của điểm đó có vị trí đối xứng nhau qua gương (chúng nằm trên cùng một đường thẳng vuông góc với gương và có cùng khoảng cách đến gương).

Giải thích: sở dĩ ta có thể nhìn thấy ảnh của vật tạo bởi gương phẳng vì: Ánh sáng từ vật chiếu tới gương cho tia phản xạ ngược trở lại đi vào mắt chúng ta.