Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 4 trang 65 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 4 trang 65 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Dùng thanh nhựa gõ lên mặt chiếc trống con (hình H9.9). Trống phát ra âm....

Hoạt động 4 trang 65 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Dùng thanh nhựa gõ lên mặt chiếc trống con (hình H9.9). Trống phát ra âm.. Bài: Chủ đề 9: Nguồn âm

Hãy thực hiện thí nghiệm và trả lời.

Dùng thanh nhựa gõ lên mặt chiếc trống con (hình H9.9). Trống phát ra âm.

– Khi trống phát ra âm, bộ phận nào của trống dao động ?

Quảng cáo

– Em làm cách nào để kiểm tra bộ phận này dao động kho trống phát ra âm ?

– Ta kết luận thế nào về đặc điểm chung của các nguồn âm ?

 

– Khi trống phát ra âm, mặt của trống dao động.

– Để kiểm tra mặt dao động khi trống phát ra âm ta dùng ngón tay chạm nhẹ vào mặt trống thì thấy ngón tay rung lên.

– Ta kết luận về đặc điểm chung của các nguồn âm là khi các vật phát ra âm đều dao động.