Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 6 trang 123 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 6 trang 123 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Dây dẫn thường có lõi bằng kim loại vì kim loại là chất dẫn điện. Vỏ bằng...

Hoạt động 6 trang 123 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Em hãy giải thích vì sao dẫy dẫn điện thường có lõi bằng kim loại và vỏ bằng nhựa.. Bài: Chủ đề 18: Chất dẫn điện và chất cách điện – Dòng điện trong kim loại

Quảng cáo

Em hãy giải thích vì sao dẫy dẫn điện thường có lõi bằng kim loại và vỏ bằng nhựa.

Dây dẫn thường có lõi bằng kim loại vì kim loại là chất dẫn điện. Vỏ bằng nhựa vì nhựa là chất cách điện.