Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 6 trang 74 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 6 trang 74 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Nếu để ý các em sẽ thấy mỗi thanh trong chiếc chuông gió có độ dài khác nhau (hình ...

Hoạt động 6 trang 74 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Khi lần lượt gõ vào từng thanh của một chiếc chuông gió, lắng nghe âm thanh phát ra thấy thanh dài có âm trầm và thanh. Bài: Chủ đề 10: Độ cao của âm

Nếu để ý các em sẽ thấy mỗi thanh trong chiếc chuông gió có độ dài khác nhau (hình H10.10). Do đó, khi gõ vào mỗi thanh của chiếc chuông gió, ta nghe được âm phát ra trầm, bổng khác nhau.

Quảng cáo

Em hãy lần lượt gõ vào từng thanh của một chiếc chuông gió, lắng nghe âm thanh phát ra và cho biết thanh nào (dài hay ngắn) phát ra âm trầm, âm bổng.

 

Khi lần lượt gõ vào từng thanh của một chiếc chuông gió, lắng nghe âm thanh phát ra thấy thanh dài có âm trầm và thanh ngắn có âm bổng.