Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 7 trang 174 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 7 trang 174 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7:  ...

Hoạt động 7 trang 174 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Hãy tìm hiểu và trả lời.. Bài: Chủ đề 26: An toàn khi sử dụng điện

Hãy tìm hiểu và trả lời.

Quảng cáo

Hình h26.13 mô tả việc áp dụng quy tắc an toàn nào khi sử dụng điện ?

 

Khi có người bị điện giật, không được chạm vào người đó, không được tự chạm vào các dây điện khi chưa biết dây điện có bị hở rò điện ra ngoài hay không.