SBT Ngữ văn lớp 8

Trang chủ Lớp 8 SBT Ngữ văn lớp 8
Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 10
Viết đoạn mở bài và két bài cho đề văn : “Giới thiệu trường em”.
Câu nghi vấn SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 8
Xác định câu nghi vấn trong những đoạn trích sau. Những đặc điểm hình thức nào cho biết đó là câu nghi vấn ?
Soạn bài Ông đồ SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3 trang 6 – Theo em, hai khổ thơ đầu...
1. Em hãy trình bày những hiểu biết của mình về “ông đồ” và việc “thuê viết” chữ thời xưa.
Soạn bài Nhớ rừng SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 3
1. Em hãy liệt kê các từ ngữ trong các trường từ vựng :
Câu phủ định SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 44
Trước hết phải căn cứ vào đặc điểm hình thức (từ ngữ phủ định) để biết được câu nào là câu phủ định. Sau đó xét xem trong số những câu phủ định này, câu nào nhằm để phản bác lại m
Quảng cáo


Soạn bài Chiếu dời đô SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 41 – Chiếu là lời...
1. Những đặc điểm cơ bản của thể chiếu. Lấy dẫn chứng từ Chiếu dời đô để làm sáng tổ những đặc điểm cơ bản đó.
Câu trần thuật SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 39, Nêu 2...
Để xác định kiểu câu, cần xem mỗi câu có đặc điểm hình thức của kiểu câu nào đã học. Về chức năng, các câu trần thuật trong hai đoạn văn được dùng để : kể hoặc bộc lộ tình cảm, cả
Bài Câu cảm thán SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 38 – Đọc những...
Khi xác định câu cảm thán, cần dựa vào nhiều đặc điểm (xem phần Ghi nhớ, trang 44, SGK). Lưu ý là dấu chấm than ở cuối câu (khi viết) và giọng nói chứa nhiều tình cảm, cả
Soạn bài Đi đường (Tẩu lộ) SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 36 – Em hãy tìm...
1. Em hãy tìm những điệp ngữ trong nguyên tác bài Tẩu lộ (Đi đường). Việc sử dụng điệp ngừ như vậy có hiệu quả nghệ thuật gì ? Em đánh giá như thế nào về bản dịch thơ ?

Luyện tập

Thư giãn trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Xét phân thức có dạng trong đó ta xem tử là...
4. Quy đồng mẫu thức của nhiều phân thức - Thư giãn trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1. Giải...
Câu hỏi 1 – Mục 1 – Tiết 34 – Trang 121 – SGK Địa 8, Em hãy tìm trên hình 33.1 (SGK trang...
Các hệ thống sông lớn ở nước ta - Câu hỏi 1 - Mục 1 - Tiết 34 - Trang 121 - SGK Địa...
Câu 8.1 trang 35 SBT Toán 8 tập 1: Hãy thực hiện các phép tính sau
Hãy thực hiện các phép tính sau . Câu 8.1 trang 35 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 - Bài 8. Phép...
Bài C1 trang 43 sgk môn Lý 8: Một vật ở trong lòng chất lỏng
Sự nổi - Bài C1 trang 43 sgk vật lí 8.. Một vật ở trong lòng chất lỏng ...
Câu 7.1 trang 9 SBT Toán 8 tập 1: Hãy chọn kết quả đúng.
Hãy chọn kết quả đúng.. Câu 7.1 trang 9 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 - Bài 7. Phân tích đa thức...