SBT Ngữ văn lớp 8

Trang chủ Lớp 8 SBT Ngữ văn lớp 8
Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3,...
Viết đoạn mở bài và két bài cho đề văn : “Giới thiệu trường em”....
Câu nghi vấn SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...
Xác định câu nghi vấn trong những đoạn trích sau. Những đặc điểm hình thức nào cho biết đó là câu nghi vấn ?...
Soạn bài Ông đồ SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3 trang 6 – Theo...
Để cảm nhận được bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên, các em cần phải có một số hiểu biết nhất định về “ông đồ” và nghệ thuật thư pháp thời xưa. Trả lời đúng câu ...
Soạn bài Nhớ rừng SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 3
– Miêu tả núi rừng hùng vĩ (đoạn 2, 3)....
Câu phủ định SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,...
Trước hết phải căn cứ vào đặc điểm hình thức (từ ngữ phủ định) để biết được câu nào là câu phủ định. Sau đó xét xem trong số những câu phủ định này, câu nào nhằm để phản bác lại m...
Soạn bài Chiếu dời đô SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang...
Đọc phần Chú thích về thể chiếu trong SGK, sau đó nêu đặc điểm cơ bản của thể chiếu về chức năng, kết cấu, lời văn. ở từng đặc điểm, cần lấy dẫn chứng từ Chiếu dời đô để ...
Câu trần thuật SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,...
Để xác định kiểu câu, cần xem mỗi câu có đặc điểm hình thức của kiểu câu nào đã học. Về chức năng, các câu trần thuật trong hai đoạn văn được dùng để : kể hoặc bộc lộ tình cảm, cả...
Bài Câu cảm thán SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...
Khi xác định câu cảm thán, cần dựa vào nhiều đặc điểm (xem phần Ghi nhớ, trang 44, SGK). Lưu ý là dấu chấm than ở cuối câu (khi viết) và giọng nói chứa nhiều tình cảm, cả...
Soạn bài Đi đường (Tẩu lộ) SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang...
Trong nguyên tác chữ Hán, bài thơ có hai trường hợp tác giả sử dụng điệp ngữ :...

Luyện tập

Bài 3.3 trang 9 Sách bài tập Lý 8: Một người đi bộ đều trên quãng đường đầu dài 3km với vận tốc 2m/s
Một người đi bộ đều trên quãng đường đầu dài 3km với vận tốc 2m/s. Quãng đường tiếp theo dài 1,95km, người đó đi...
Bài 3 – Trang 123 – SGK Địa 8, Nêu cách phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông...
Các hệ thống sông lớn ở nước ta - Bài 3 - Trang 123 - SGK Địa lí 8. Nêu cách phòng chống lũ...
Câu 2 trang 132 SBT Toán 8 tập 2: Hãy gọi tên các mặt phẳng chứa đường thẳng PR
Hãy gọi tên các mặt phẳng chứa đường thẳng PR. Câu 2 trang 132 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2 - Bài...