Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 5 trang 19 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 5 trang 19 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Sửa lại...

Bài 5 trang 19 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Công thức viết sai. Bài 26. Oxit

Cho các oxit sau: \(NaO,CaO,N{a_2}O,M{g_2}O,C{O_2},Fe{O_2},\)\(AlO,S{O_3}.\)
Có bao nhiêu hợp chất của oxit viết đúng và bao nhiêu viết sai, nếu viết sai em hãy viết lại công thức đúng của oxit, biết rằng hóa trị tương ứng của các nguyên tố là Na(I),  Ca(II), Mg(II), C(IV), Fe(II), Al(III), S(IV).

Công thức viết sai

Sửa lại

\(NaO\)

\(N{a_2}O\)

Quảng cáo

\(M{g_2}O\)

\(MgO\)

\(Fe{O_2}\)

\(FeO\)

\(AlO\)

\(A{l_2}{O_3}\)

\(S{O_3}\)

\(S{O_2}\)

Có 5 công thức viết sai.