Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 1 trang 25 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 1 trang 25 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Bài 28. Không khí – Sự cháy...

Hoạt động 1 trang 25 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2.  Thí nghiệm xác định thành phần của không khí :. Bài 28. Không khí – Sự cháy

Quảng cáo

 Thí nghiệm xác định thành phần của không khí :


– Chuẩn bị thí nghiệm như trên hình vẽ 4.24 gồm: Photpho đỏ, muỗng sắt, ống thủy tinh, hình trục có nắp đậy kín bằng nút cao su.
– Quan sát mực nước thay đổi khi photpho cháy.
– Khi oxi trong không khí đã phản ứng với photpho để tạo ra khói trắng \({P_2}{O_5}\)và khói trắng này tan dần trong nước.
– Phương trình hóa học của phản ứng cháy: \(4P + 5{O_2} \to 2{P_2}{O_5}\) .
-Sau thí nghiệm mực nước trong ống thủy tinh dâng lên đến vạch số 2 từ đó ta suy ra được thể tích của oxi bằng 1/5 lần thể tích không khí. 4/5 thể tích còn lại là các chất khí không duy trì sự cháy và sự sống ( hầu hết là khí nito).

Không khí là một hỗn hợp khí trong đó có khí oxi chiếm khoảng 1/5 thể tích chính xác hơn là khí oxi chiếm 21% thể tích không khí , phần còn lại hầu hết là khí nitơ.