Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 2 trang 26 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 2 trang 26 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Khi ra để cóc nước đá ngoài không khí, ta sẽ thấy nước đọng ở thành ngoài ...

Hoạt động 2 trang 26 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Bài 28. Không khí – Sự cháy

 Ngoài khí oxi và nitơ , không khí còn chưa những chất khí gi khác. Quan sát hình vẽ, thảo luận với những gợi ý sau:
– Đưa ra dẫn chứng trong không khí có hơi nước.
– Tìm một vài ví dụ chứng tỏ trong không khí có tồn tại khí cacbon đioxit ( \(C{O_2}\))
– Ngoài ra còn có một lượng các khí hiếm như agon(Ar), Neon(Ne), với tị lệ rất nhỏ. 

Quảng cáo

– Khi ra để cóc nước đá ngoài không khí, ta sẽ thấy nước đọng ở thành ngoài của cốc vì cốc nước đá có nhiệt độ thấp làm ngưng tụ hơi nước trong không khí.

-Ví dụ về chứng tỏ trong không khí có tồn tại khí cacbon đioxit:
+ Khi quan sát lớp nước trên mặt hố vôi, tôi thấy có màng trắng mỏng do khí  cacbonic trong không khí tác dụng với nước vôi tôi.
+ Butan (\({C_4}{H_{10}}\)) có trong khí gas, khi ta đun nấu thức ăn butan cháy theo phương trình: \(2{C_4}{H_{10}} + 13{O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 8C{O_2} + 10{H_2}O\) .

\(C{O_2}\) sinh ra ở dạng khí sẽ bay vào không khí.
+ Các hoạt động cháy rừng, đốt nhiên liệu của động cơ,… cũng sinh ra khí \(C{O_2}\) bay vào không khí.
– Ngoài ra còn có một lượng các khí hiếm như agon ( Ar) , neon (Ne) với tỉ lệ rất nhỏ.