Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 1 trang 61 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 1 trang 61 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Các em cùng tìm hiểu phản ứng hóa học là gì?...

Hoạt động 1 trang 61 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Trong quá trình phản ứng, lượng chất phản ứng giảm dần, lượng sản phẩm tăng dần.. Bài 13. Phản ứng hóa học

Các em cùng tìm hiểu phản ứng hóa học là gì?

Cách viết phương trình chữ của phản ứng hóa học. Lượng chất phản ứng và chất sản phẩm thay đổi như thế nào trong phản ứng?

Quan sát hình vẽ cùng nhận xét:

Quảng cáo

 

– Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.

– Chất ban đầu biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia), chất sinh sau phản sứng gọi là sản phẩm.

– Tóm tắt phản ứng hóa học: Các chất phản ứng \( \to \) Sản phẩm.

Phương trình chữ của phản ứng: Lưu huỳnh + Sắt \( \to \) Sắt(III) sunfua

– Trong quá trình phản ứng, lượng chất phản ứng giảm dần, lượng sản phẩm tăng dần.