Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 3 trang 10 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 3 trang 10 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Thảo luận và cho biết trạng thái (thể) và màu sắc của các chất sau:...

Hoạt động 3 trang 10 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Bài 2. Chất – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Thảo luận và cho biết trạng thái (thể) và màu sắc của các chất sau:

 

Than

Lưu huỳnh

Photpho đỏ

Trạng thái: rắn

Màu sắc: đen

Trạng thái: rắn

Màu sắc: vàng

Trạng thái: rắn

Màu sắc: đỏ

Đồng

Quảng cáo

Nhôm

Vàng

Trạng thái: rắn

Màu sắc: đỏ

Trạng thái: rắn

Màu sắc: trắng bạc

Trạng thái: rắn

Màu sắc: vàng

Nước lỏng

Nước đá

Hơi nước

Trạng thái: lỏng

Màu sắc: không màu

Trạng thái: rắn

Màu sắc: không màu

Trạng thái: hơi

Màu sắc: không màu