Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 6 trang 13 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 6 trang 13 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1:  ...

Hoạt động 6 trang 13 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Lời giải chi tiết Bài 2. Chất – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Quan sát, nhận xét điểm giống và khác nhau giữa nước cất và nước khoáng về trạng thái, màu sắc, thành phần.

 

Quảng cáo

Giống nhau giữa nước khoáng và nước cất

Trạng thái: lỏng

Màu sắc: không màu

Khác nhau

Nước cất là chất tinh khiết

Nước khoáng là hỗn hợp

Nhận xét: Hỗn hợp gồm hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau.