Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 4 trang 41 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào...

Bài 4 trang 41 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào bảng số liệu về diện tích đất trống đồi trọc và diện tích đất tự nhiên của các vùng...

Bài 4 trang 41 Tập bản đồ Địa lí 8. Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam

Quảng cáo

Dựa vào bảng số liệu về diện tích đất trống đồi trọc và diện tích đất tự nhiên của các vùng ở bảng dưới đây, em hãy vẽ biểu đồ cột để thể hiện số liệu đó (đơn vị: nghìn ha).