Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 2 trang 40 Tập bản đồ Địa lí 8: Bài 36:...

Bài 2 trang 40 Tập bản đồ Địa lí 8: Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam...

Bài 2 trang 40 Tập bản đồ Địa lí 8. Lời giải chi tiết Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam

Quảng cáo

Qua lược đồ đã tô màu, em có nhận xét gì về sự phân bố các loại đất chính ở nước ta.

Các loại đất phân bố không đồng đều. Chiếm diện tích lớn nhất là đất feralit phân bố hầu hết trên lãnh thổ nước ta. Đất feralit trên đá vôi phân bố chủ yếu ở Hà Giang, Hòa Bình và những vùng có nhiều đá vôi. Đất xám phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và một phần nhỏ của đồng bằng sông Hồng. Đất feralit trên đá badan phân bố chủ yếu ở Tây Nguyên. Đất phù sa mới phân bố ở đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng và đồng bằng ven biển miền Trung.