Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 5 trang 41 Tập bản đồ Địa lí 8: Thuận lợi:

Bài 5 trang 41 Tập bản đồ Địa lí 8: Thuận lợi:...

Bài 5 trang 41 Tập bản đồ Địa lí 8. Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam

Với khí hậu nhiệt đới gió mùa, việc sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì?

Quảng cáo

Thuận lợi:

– Với khí hậu nhiệt đới gió mùa và nhiều loại đất khác nhau đã tạo nên cơ cấu cây trồng đa dạng, dễ dàng đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ.

– Với lượng mưa lớn dễ dàng thau chua rửa mặn cho vùng bị nhiễm mặn, phèn.

Khó khăn:

– Với khí hậu nhiệt cao ẩm lớn mưa nhiều dễ dàng làm cho đất feralit nhanh chóng xấu đi.

– Mưa nhiều dễ bị xói mòn đất, mùa khô dễ nảy sinh hạn hán gây khó khăn cho việc canh tác.