Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 4 trang 167 SGK Hóa học 9: Cho quỳ tím ẩm...

Bài 4 trang 167 SGK Hóa học 9: Cho quỳ tím ẩm lần lượt vào các khí trên...

Bài 4 trang 167 SGK Hóa học 9. + Khi nào làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ, sau đó mất màu là khí clo. Bài 56. Ôn tập cuối năm – Hóa học 9

Có các bình đựng khí riêng biệt: \(CO_2, Cl_2, CO, H_2\).

Hãy nhận biết mỗi khí trên bằng phương pháp hóa học. Viết các phương trình hóa học nếu có.

Quảng cáo

Cho quỳ tím ẩm lần lượt vào các khí trên:

+ Khi nào làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ, sau đó mất màu là khí clo

Cl2 + H2O  \(\underset{{}}{\overset{{}}{\longleftrightarrow}}\) HCl + HClO (có tính oxi hóa mạnh nên làm quỳ tím mất màu)

+ Khí nào làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ là khí CO2

CO2 + H2O  \(\underset{{}}{\overset{{}}{\longleftrightarrow}}\) H2CO3 ( làm quỳ chuyển sang màu đỏ)

+ Hai khí còn lại đem đốt chát, làm lạnh sản phẩm, nếu thấy có nước ngưng tụ thì khí đó là H2, khí còn lại là CO. Hoặc cho sản phẩm qua nước vôi trong dư, khí nào làm đục nước vôi trong suy ra chất ban đầu là khí CO. Khí không có phản ứng là hơi nước, suy ra khí ban đầu là H2.

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 9