Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 4 trang 168 SGK Hóa 9, Chọn câu đúng trong các...

Bài 4 trang 168 SGK Hóa 9, Chọn câu đúng trong các câu sau: Metan, etilen, axetilen đều làm mất màu dung dịch brom...

Bài 56. Ôn tập cuối năm – Bài 4 trang 168 SGK Hóa 9. Chọn câu đúng trong các câu sau:

a) Metan, etilen, axetilen đều làm mất màu dung dịch brom…

Chọn câu đúng trong các câu sau:

a) Metan, etilen, axetilen đều làm mất màu dung dịch brom.

Quảng cáo

b) Etilen, axetilen, benzen đều làm mất màu dung dịch brom.

c) Metan, etilen, benzen đều không làm mất màu dung dịch brom.

d) Etilen, axetilen, benzen đều không làm mất màu dung dịch brom.

e) Axetilen, etilen đều làm mất màu dung dịch brom.

Câu đúng là câu e.

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 9