Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 7 trang 168 SGK Hóa 9, Đốt cháy hợp chất hữu...

Bài 7 trang 168 SGK Hóa 9, Đốt cháy hợp chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có CO2, H2O, N2...

Bài 56. Ôn tập cuối năm – Bài 7 trang 168 SGK Hóa 9. Đốt cháy hợp chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có CO2, H2O, N2…

 Đốt cháy hợp chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có \(CO_2, H_2O, N_2\). Hỏi X có thể là những chất nào trong các chất sau: tinh bột, benzen, chất béo, caosu, protein.

Quảng cáo

Chất X là protein nên khi đốt cháy ngoài \(CO_2, H_2O\) còn sinh ra \(N_2\).

Đã có lời giải Sách bài tập – Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao – Xem ngay

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 9