Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 3 trang 50 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào...

Bài 3 trang 50 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào số liệu bảng 36.2 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ tròn để thể hiện rõ tỉ trọng các ngành công...

Bài 3 trang 50 Tập bản đồ Địa lí 9.  . Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

Advertisements (Quảng cáo)

Dựa vào số liệu bảng 36.2 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ tròn để thể hiện rõ tỉ trọng các ngành công nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long năm 2000.

Biểu đồ thể hiện tỉ trọng ngành công nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long

Advertisements (Quảng cáo)