Trang chủ Lớp 9 SBT Hóa lớp 9 Bài 25.3 Trang 30 SBT Hóa 9: Làm thế nào để so...

Bài 25.3 Trang 30 SBT Hóa 9: Làm thế nào để so sánh độ hoạt động Hóa mạnh hay yếu của phi kim ?...

Làm thế nào để so sánh độ hoạt động hoá học mạnh hay yếu của phi kim ? Cho thí dụ minh hoạ.

b) Hãy sắp xếp các phi kim sau theo thứ tự mức độ hoạt động hoá học giảm dần : Br, Cl, F, I.. Bài 25.3 Trang 30 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 – Bài 25: Tính chất của phi kim

a) Làm thế nào để so sánh độ hoạt động hoá học mạnh hay yếu của phi kim ? Cho thí dụ minh hoạ.

b) Hãy sắp xếp các phi kim sau theo thứ tự mức độ hoạt động hoá học giảm dần : Br, Cl, F, I.

Quảng cáo

Trả lời                                  

a) Mức độ hoạt động hoá học mạnh, yếu của phi kim thường được xem xét qua khả năng phản ứng với hiđro hoặc với kim loại. Thí dụ :

\({H_2} + {F_2}\buildrel {trong bóng tối} \over\longrightarrow 2HF\)

 \({H_2} + C{l_2}\buildrel {ánh sáng  hoặc{t^o}} \over\longrightarrow 2HCl\)

\( \to \) F hoạt động hóa học mạnh hơn Cl.

b) Mức độ hoạt động hoá học giảm dần theo thứ tự sau : F > C1 > Br > I.