Trang chủ Lớp 9 SBT Hóa lớp 9 Bài 25.5 Trang 30 Sách bài tập Hóa 9: Thông thường, nguyên...

Bài 25.5 Trang 30 Sách bài tập Hóa 9: Thông thường, nguyên tố phi kim kết hợp với oxi tạo oxit axit, nhưng có...

Thông thường, nguyên tố phi kim kết hợp với oxi tạo oxit axit, nhưng có trường hợp nguyên tố phi kim kết hợp với oxi không tạo oxit axit, cho thí dụ.. Bài 25.5 Trang 30 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 – Bài 25: Tính chất của phi kim

Thông thường, nguyên tố phi kim kết hợp với oxi tạo oxit axit, nhưng có trường hợp nguyên tố phi kim kết hợp với oxi không tạo oxit axit, cho thí dụ.

Quảng cáo

           

Nguyên tố phi kim có thể kết hợp với oxi tạo thành oxit trung tính. Thí dụ : NO, CO.