Trang chủ Lớp 9 SBT Hóa lớp 9 Bài 25.6 Trang 30 Sách bài tập Hóa 9: R là nguyên...

Bài 25.6 Trang 30 Sách bài tập Hóa 9: R là nguyên tố phi kim. Hợp chất của R với hiđro có công thức chung là...

R là nguyên tố phi kim. Hợp chất của R với hiđro có công thức chung là RH: chứa 5,88% H. R là nguyên tố nào sau đây ?. Bài 25.6 Trang 30 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 – Bài 25: Tính chất của phi kim

R là nguyên tố phi kim. Hợp chất của R với hiđro có công thức chung là RH: chứa 5,88% H. R là nguyên tố nào sau đây ?

A. Cacbon ; B. Nitơ ; c. Photpho ; D. Lưu huỳnh.

Quảng cáo

Trả lời                      

Đáp án D.

Nguyên tử khối của R= \({{2(100 – 5,88)} \over {5,88}} \approx 32(đvC)\)

Nguyên tố R là lưu huỳnh (S).