Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 1 trang 27 Tập bản đồ Địa lí 9: Em hãy...

Bài 1 trang 27 Tập bản đồ Địa lí 9: Em hãy xác định và điền vào lược đồ dưới đây tên các vùng: Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung ...

Bài 1 trang 27 Tập bản đồ Địa lí 9. Bài 20: Vùng đồng bằng sông Hồng

Quảng cáo

Em hãy xác định và điền vào lược đồ dưới đây tên các vùng: Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; tên các đảo: Cát Bà, Bạch Long Vĩ.