Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 1 trang 52 Tập bản đồ Địa lí 9: Bài 38:...

Bài 1 trang 52 Tập bản đồ Địa lí 9: Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường Biển – Đảo...

Bài 1 trang 52 Tập bản đồ Địa lí 9. Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường Biển – Đảo

Quảng cáo

Dựa vào nội dung sách giáo khoa và atlat địa lý Việt Nam, em hãy điển vào chỗ chấm (…) của lược đồ dưới đây tên các đảo: Phú Quốc, Côn Sơn, Phú Quý, Lý Sơn, Cồn Cỏ, Bạch Long Vỹ, Cái Bầu, Cát Bà: tên vịnh bức bộ; tên tỉnh, thành phố của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.