Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 2 trang 52 Tập bản đồ Địa lí 9: Việt Nam...

Bài 2 trang 52 Tập bản đồ Địa lí 9: Việt Nam là quốc gia ven biển vì:...

Bài 2 trang 52 Tập bản đồ Địa lí 9. ☒ Có đường bở biển dài 3260km.. Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường Biển – Đảo

Đánh dấu × vào ô trống các ý em cho là đúng.

Việt Nam là quốc gia ven biển vì:

☐ Có đường bở biển dài 3260km.

☐ Có vùng biển rộng (khoảng 1 triệu km).

Quảng cáo

☐ Có nhiều tỉnh, thành phố giáp biển.

☐ Thiên nhiên Việt Nam mang tính biển sâu sắc.

Việt Nam là quốc gia ven biển vì:

☒ Có đường bở biển dài 3260km.

☒ Có vùng biển rộng (khoảng 1 triệu km).

☒ Có nhiều tỉnh, thành phố giáp biển.

☐ Thiên nhiên Việt Nam mang tính biển sâu sắc.