Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 2 trang 20 (Bài 14: Giao thông vận tải và bưu...

Bài 2 trang 20 (Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông) Tập bản đồ Địa lí 9: Trong các vùng kinh tế – xã hội của nước ta,...

Bài 2 trang 20 (Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông) Tập bản đồ Địa lí 9. ☒ Đồng bằng sông Hồng. Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Hãy đánh dấu × vào các ô trống ý em cho là đúng:

Trong các vùng kinh tế – xã hội của nước ta, những vùng nào có đủ các loại hình giao thông vận tải: đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển và đường hàng không: 

☐ Trung du và miền núi Bắc Bộ

☐ Đồng bằng sông Hồng

☐ Bắc Trung Bộ

☐ Duyên hải Nam Trung Bộ

☐ Tây Nguyên

Quảng cáo

☐ Đông Nam Bộ

☐ Đồng bằng sông Cửu Long

Trong các vùng kinh tế – xã hội của nước ta, những vùng nào có đủ các loại hình giao thông vận tải: đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển và đường hàng không: 

☐ Trung du và miền núi Bắc Bộ

☒ Đồng bằng sông Hồng

☐ Bắc Trung Bộ

☒ Duyên hải Nam Trung Bộ

☐ Tây Nguyên

☒ Đông Nam Bộ

☐ Đồng bằng sông Cửu Long