Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 4 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào...

Bài 4 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy điền tên các cảng biển lớn và các sân bay quốc tế ...

Bài 4 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 9. Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Quảng cáo

Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy điền tên các cảng biển lớn và các sân bay quốc tế vfao chỗ chấm (…) của lược đồ hình 5 trang 21.